​Konfirmander

Elever fra Vonsild Skole konfirmeres i 8. klasse – Konfirmandundervisningen varetages i Vonsild Sogn af præsten fra Vonsild Sogn og af præsten fra Ødis Sogn. 


Undervisningen foregår som ugentlig undervisning, temadage og workshops.
Der er indskrivning til årets konfirmandundervisning i begyndelsen af skoleåret – og eleverne i 7. klasse får seddel med hjem om indskrivningen og det annonceres lokalbladet: Rundt om Vonsild.


Bemærk: Alle elever, der skal følge undervisningen i Vonsild skal også møde op til indskrivningen – OGSÅ hvis man skal følge undervisningen OG konfirmeres i en anden kirke.

Spørgsmål vedr. konfirmandundervisningen kan stilles til sognepræsten i Vonsild.

OM RUNDTOMVONSILD​

​Vonsild Idrætsforening af 1980

CVR: ​94806755.

ADRESSE

​Catolhavegyden 19

6000 Kolding

ANSVARSHAVENDE FOR HJEMMESIDEN

Redaktionsgruppen for Rundt om Vonsild

Mail: ​rundtomvonsild@vonsild-if.dk